Uyire | Agam | Mementos

#Agam #HarishSivaramakrishnan #ARRahman #Mementos
Band: Agam
Vocals: Harish Sivaramakrishnan
Video credits: Mahesh Kumar G, Vinu Janardanan, Akhilesh KR, Mahesh SR, Aneesh Chandran, Akhil Sundaram, Sabarinath
Edit & FX: Alby Nataraj
Audio Mix: Deepu Sasidharan
Production: Aneej Jayan, Harikrishnan V
Sound: Melody
Lights: Cameo
Recorded at Mathrubhumi Agam Live at Trivandrum.

Category: Videos
About The Author
-